Služby

APLIKÁCIA , analýza a spracovanie projektu implementácie informačných technológií
TLAČOVÉ SLUŽBY analýza a spracovanie projektu tlačových služieb
DODÁVATEĽSKÉ SLUŽBY komplexné dodávky výpočtovej, kancelárskej techniky a spotrebného materiálu
NÁJOM A SPRÁVA prenájom a technická správa zariadení informačných technológií (outsourcing)
SERVIS IT servis zariadení informačných technológií (PC, notebookov, serverov, sieťových prvkov, atď.)
SERVIS VÝSTUPNÝCH ZARIADENÍ servis kopírovacích strojov, tlačiarní, MFP, plotrov