Kontakty

TOP SERVIS IT s.r.o.
(korešpondenčná adresa)
Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín

IČO 44387598
DIČ 2022680385
IČ DPH SK2022680385
Obchodný register OS v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156232/B

BRATISLAVA sídlo spoločnosti TRENČÍN odštepný závod NITRA odštepný závod
ADRESA Krajná 10, 821 04 Bratislava ADRESA Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín ADRESA Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra
GPS S 48.176662° V 17.169863° GPS S 48.889616° V 18.023232° GPS S 48.322889° V 18.097194°
TEL +421 32 651 9020 (21) TEL +421 37 7414 949 (50)
EMAIL OBCHOD obchod @ top-servis.sk
EMAIL SERVIS servis @ top-servis.sk