Kontakty

TOP SERVIS IT a.s.
(korešpondenčná adresa)
Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín

IČO 44387598
DIČ 2022680385
IČ DPH SK2022680385
Obchodný register OS v Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5976/B

BRATISLAVA sídlo spoločnosti   TRENČÍN odštepný závod   NITRA odštepný závod
ADRESA Krajná 10, 821 04 Bratislava   ADRESA Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín   ADRESA Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra
GPS S 48.176662° V 17.169863°   GPS S 48.889616° V 18.023232°   GPS S 48.322889° V 18.097194°
TEL +421 2 4820 9951   TEL +421 32 651 9020 (21)   TEL +421 37 7414 949 (50)
FAX +421 2 4820 9952   FAX +421 32 651 9022   FAX +421 37 7414 949
               
EMAIL OBCHOD obchod @ top-servis.sk      
EMAIL SERVIS servis @ top-servis.sk