Kontakty

TOP SERVIS IT a.s.
IČO 44387598
DIČ 2022680385
IČ DPH SK2022680385
Obchodný register OS v Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5976/B

BRATISLAVA sídlo spoločnosti TRENČÍN odštepný závod NITRA odštepný závod
ADRESA Krajná 10, 821 04 Bratislava ADRESA Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín ADRESA Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra
GPS S 48.176662° V 17.169863° GPS S 48.889616° V 18.023232° GPS S 48.322889° V 18.097194°
TEL +421 2 4820 9951 TEL +421 32 651 9020 (21) TEL +421 37 7414 949 (50)
FAX +421 2 4820 9952 FAX +421 32 651 9022 FAX +421 37 7414 949
EMAIL OBCHOD obchod @ top-servis.sk
EMAIL SERVIS servis @ top-servis.sk
OBCHODNÉ, EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE ODDELENIE
JÁN POMŠÁR PAVOL DEDÍK Ing. MIROSLAV GOCMAN
JÁN POMŠÁR PAVOL DEDÍK Ing. MIROSLAV GOCMAN  
predseda predstavenstva obchodný riaditeľ riaditeľ pobočky
jpomsar @ top-servis.sk pdedik @ top-servis.sk mgocman @ top-servis.sk
+421 914 325 160 +421 914 325 161 +421 905 244 814  
Ing. FRANTIŠEK DEDÍK Ing. Zuzana KRAJANCOVÁ Ing. ERIKA ORSZÁGHOVÁ Andrea KUCHTOVÁ
Ing. FRANTIŠEK DEDÍK Ing. ZUZANA KRAJANCOVÁ Ing. ERIKA ORSZÁGHOVÁ ANDREA KUCHTOVÁ
obchodný manažér obchodný manažér ekonóm asistentka
fdedik @ top-servis.sk zkrajancova @ top-servis.sk eorszaghova @ top-servis.sk akuchtova @ top-servis.sk
+421 903 949 502 +421 915 987 408 +421 914 325 165 +421 914 325 164
SERVISNÉ ODDELENIE
VLADIMÍR BALAJ MILAN BELKO
VLADIMÍR BALAJ MILAN BELKO
technický riaditeľ technický konzultant
vbalaj @ top-servis.sk mbelko @ top-servis.sk
+421 914 325 168 +421 914 325 172
ĽUBOMÍR PEŤOVSKÝ servis čb a farebných MFP, kopírovacích strojov zameranie na značky: TOSHIBA, Sharp, Canon, Triumph Adler, Minolta MARTIN ONDREJEC servis tlačiarní, plotrov, MFP, PC, ntb, serverov, záložných zdrojov zameranie na značky: HP, OKI, Lexmark, EPSON , Acer, APC
ĽUBOMÍR PEŤOVSKÝ MARTIN ONDREJEC
servisný technik prax od roku 1997, odborná certifikácia servisný technik prax od roku 1996, odborná certifikácia
lpetovsky @ top-servis.sk mondrejec @ top-servis.sk
+421 914 325 166 +421 914 325 167
TIBOR FERO servis PC, ntb, serverov, pasívnych a aktívnych sieťových prvkov zameranie na značky: lenovo, Triline, HP
TIBOR FERO
servisný technik prax od roku 2001, odborná certifikácia
tfero @ top-servis.sk
+421 914 325 163
MIROSLAV SMUTNÝ servis čb a farebných MFP, kopírovacích strojov, kancelárskej techniky zameranie na značky: TOSHIBA, Triumph Adler, UTAX, HSM RADOSLAV JURÁNI servis čb a farebných MFP, kopírovacích strojov zameranie na značky: TOSHIBA, Triumph Adler
MIROSLAV SMUTNÝ RADOSLAV JURÁNI
servisný technik prax od roku 1993, odborná cerifikácia servisný technik prax od roku 1992, odborná cerifikácia
msmutny @ top-servis.sk rjurani @ top-servis.sk
+421 914 325 173 +421 903 405 538
JOZEF KŠIŇAN servis čb a farebných MFP, kopírovacích strojov, kancelárskej techniky
JOZEF KŠIŇAN  
servisný technik prax od roku 1995, odborná cerifikácia
jksinan @ top-servis.sk
+421 905 383 665